15+ Những hình ảnh về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

Bộ sưu tập hơn 15 những hình ảnh về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tức là ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là ngày Lễ Hội Đền Hùng của người Kinh, Việt Nam. Giỗ Tổ được tổ chức hàng năm tại thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Một ngày kỷ niệm Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước cho đến ngày hôm nay.

nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(1)

Hãy xem những hình ảnh đẹp nhất về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 AL ở bên dưới đây nhé!

nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(2) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(3) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(4) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(5) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(6) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(7) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(8) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(9) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(10) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(11) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(12) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(13) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(14) nhung-hinh-anh-ve-ngay-gio-to-hung-vuong-10-3-am-lich-(15)

Các bạn đang xem bài hình ảnh cuộc sống đẹp về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại website HinhAnhDepNhat.XYZ

Share Button